W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.

Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Zesłanie Ducha Świętego na Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem
i zakończeniem Świąt Paschalnych. Zgodnie z obietnicą, gdy dostęp do Ojca został otwarty
i dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna,
by prowadził dalej dzieło Jezusa.
Duch Święty - nowe życie w Chrystusie...

MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty, Duchu umiejętności, naucz nas patrzeć na wszystko, co jest stworzone

w świetle Twoim, abyśmy poznali znikomość rzeczy ziemskich
i całą naszą nadzieję pokładali tylko w Bogu.
Duchu Święty, Duchu rady, tam, gdzie nasza myśl zawodzi, ukaż nam, co trzeba czynić,
a czego zaniechać, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Naucz nas sprawiedliwości
i kieruj nas ku dziełom miłości i miłosierdzia.
Duchu Święty, Duchu bojaźni Bożej, natchnij nas odrazą do każdego grzechu,
strzeż nas w pokusach i pomóż nam opanować i ujarzmić nasze namiętności.
Obdarz nas łaską duchowego dziecięctwa wobec Ojca Najwyższego
i zachowaj nas  od wszelkiej pychy i zuchwalstwa.
Duchu Święty, Duchu pobożności, w Tobie wołamy: Abba! Ojcze!
Rozpal w nas żar miłości Boga, obudź gorliwość dla Jego sprawy,
abyśmy całym sercem poświęcili się Jego służbie.
Duchu Święty, Duchu męstwa, naucz nas świętej, chrześcijańskiej odwagi,
abyśmy nie lękali się podejmować rzeczy wielkich dla Boga,
abyśmy dla Niego znosili krzyże,
a w niebezpieczeństwach w Nim pokładali naszą ufność.
Duchu Święty, Duchu rozumu, naucz nas wnikać w głębię Bożej prawdy,
daj nam stałość wiary, pomóż poznawać wielkość Boga, która przewyższa wszystko.
Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź nas prosto do Boga.
Daj nam zrozumieć wielkość miłości Bożej i naszego powołania,
radość i pocieszenie z niego płynące.

Spraw, abyśmy stanęli kiedyś przed Bogiem twarzą  w Twarz
i poznali Go tak, jak poznani jesteśmy.
Amen.

Z MARYJĄ MATKĄ KOŚCIOŁA
 

Niepokalana Matko Kościoła
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Módl się za naszą parafię,
abyśmy w Duchu Świętym budowali wspólnotę miłości,
na chwałę Boga, świadectwo dla świata i dla naszego zbawienia.

UWAGA!

>> 24 maja, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, przeżywamy w parafii I Komunię Świętą. Dwadzieścia troje dzieci z klas drugich przyjmie po raz pierwszy Pana Jezusa w Eucharystii podczas Mszy Św. sprawowanej w intencji dzieci o godz. 11:30. Wszystkie dzieci z rodzicami zbierają się przed kościołem o godz. 11:15.

>> Dzieci wraz z rodzicami przychodzą codziennie przez cały tzw. biały tydzień na Mszę Św. i nabożeństwo, aby dziękować Panu Bogu za wielki dar Komunii Świętej, oraz modlić się codziennie w różnych intencjach.
W czwartek o g.8:30 (zbiórka koło remizy) dzieci komunijne wyjeżdżają na swoją pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Żarkach-Leśniowie.

>> 31 maja, czyli w przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa w Grębieniu. Tam uroczysta suma z procesją o godz. 12:00. Zapraszamy wszystkich parafian.

>> Także w przyszłą niedzielę, 31 maja, ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe zamiast po sumie będzie o godz. 17:00. Zmiana taka jest spowodowana zjazdem kapłańskim kolegów – księży z rocznika święceń proboszcza. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ......................... na Zesłanie Ducha Świętego

-> "I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..."
-> "Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało... Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem."
-> "...powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego..."

Duch Święty, którego przecież wyznajemy jako Boga - Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej, chce napełnić Swoją Mocą i Światłem każdego człowieka wierzącego. "Weźcie Ducha Świętego" - prosi nas Jezus. Przyjmijmy z wiarą Ten Dar Boga Samego i w Jego Mocy i Świetle żyjmy na co dzień budując prawdziwą wspólnotę wierzących. Odważnie też dawajmy świadectwo Trójjedynemu Bogu, w Którym "żyjemy, poruszamy się i jesteśmy".
W Imię Ducha Świętego.

INFORMACJA

Przy naszym kościele zakończone zostały prace zabezpieczające wieżę i remont więźby dachowej. Roboty te wymagały niemałego nakładu pracy i środków.
W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
Środki uzyskaliśmy za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY", która ma swoją siedzibę w Osjakowie.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymaliśmy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza Ojca Świętego
Franciszka
z 20 maja b.r. 
OGŁOSZENIA
Zesłanie Ducha Świętego
24 maja A.D. 2015 
INTENCJE MSZALNE
Zesłanie Ducha Świętego/
VIII Tydzień Zwykły
(25 - 31 maja A.D. 2015)
Msza Św. zbiorowa
(30 maja) 
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Postanowienia rady parafialnej.
Prace w parafii.
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 131
W tym miesiącu: 5863
Wszystkich: 6271