W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.

Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

Czas wakacji to dla wielu czas odpoczynku. Warto jednak wśród relaksu, czy nawet codziennych zajęć wykorzystać choć chwile na zamyślenie nad Słowem Bożym. Dlatego tutaj będą publikowane rozważania ks. Jana Twardowskiego do fragmentów Ewangelii. Polecamy...

Ewangelia wg świętego Marka 12, 41-44
Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się,
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony.

Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa
i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: "Zaprawdę, powiadam wam:
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie".

Kiedy czytamy o groszu ubogiej wdowy wrzuconym do skarbony, powtarzamy najczęściej, że oddała nie z nadmiaru posiadania, ale oddała wszystko. Spróbujmy spojrzeć na to trochę inaczej. Jakże często może się komuś wydawać, że jest niepotrzebny, niekochany, porzucony, nieważny - jak niewiele znaczący grosz. A przecież nawet tak zwane nieudane nasze ludzkie życia staje się skarbem w oczach Boga, jeśli Mu je ofiarujemy jako wszystko, co mamy. ..."wszystko, co miała, całe swe utrzymanie".

UWAGA!

>> W związku ze ŚDM w roku 2016, zostaliśmy poproszeni o przyjęcie w naszej parafii grupy 32 osób – pielgrzymów na te uroczystości. Potrzeba chętnych przyjąć pielgrzymów w swoich domach. Chodzi o miejsca dla 10 osób na cztery noclegi w lipcu przyszłego roku. Wciąż czekamy aby zgłaszały się rodziny chętne. Do 15 sierpnia musimy podać adresy.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ......................... na XVII Niedzielę Zwykłą

-> "...bo tak mówi Pan: >Nasycą się i pozostawią resztki<."
-> "Usiłujcie zachować jedność Ducha... Jedno jest Ciało i jeden Duch... Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystykich..."
-> "Szedł za Nim wielki tłum..."

Śledząc opis cudu rozmnożenia chleba, umyknąć nam może jedna ważna kwestia. Chodzi mianowicie o zgromadzenie ludzi - wspólnotę wokół Jezusa. Cudu nasycenia doznają ci, którzy gromadzą się razem i mimo różnorodności mają jeden cel: słuchać Jezusa. Ci doświadczają cudu i otrzymują nawet zaspokojenie ukrytych potrzeb.
Czy usiłujesz zachować tę jedność wspólnoty wierzących, o której przypomina św. Paweł? 

INFORMACJA

Przy naszym kościele zakończone zostały prace zabezpieczające wieżę i remont więźby dachowej. Roboty te wymagały niemałego nakładu pracy i środków.
W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
Środki uzyskaliśmy za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY", która ma swoją siedzibę w Osjakowie.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymaliśmy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

LITURGIA
CZYTELNIA
Słowo Ojca Świętego
Franciszka
przed modlitwą Anioł Pański
z 19 lipca 
 
OGŁOSZENIA
XVII Niedziela Zwykła
26 lipca A.D. 2015 
INTENCJE MSZALNE
XVII Tydzień Zwykły
(27.VII. - 2.VIII. A.D. 2015)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Postanowienia rady parafialnej.
Prace w parafii.
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 355
W tym miesiącu: 5290
Wszystkich: 5360