W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.

Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2017/2018

ADWENT


...I NA REKOLEKCJACH!

ROK KOŚCIELNY I DUSZPASTERSKI
2017/2018

 Skutki bierzmowania

Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania
jest specjalne wylanie Ducha Świętego,
jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
udoskonala naszą więź z Kościołem;
udziela nam specjalnej mocy Ducha Świętego
do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem,

do mężnego wyznawania imienia Chrystusa
oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu,
którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz.
Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter",
który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina
pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka,
aby był Jego świadkiem.
"Charakter" sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych,
otrzymane w chrzcie, a "bierzmowany otrzymuje moc
publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku".

UWAGA!

>> 17 grudnia, w rekolekcyjną niedzielę po sumie, będzie spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych.

>> Od 17 do 19 grudnia rekolekcje adwentowe:
NIEDZIELA 17 grudnia
DZIETRZNIKI ...............8:30 Msza Święta z nauką
GRĘBIEŃ.....................10:00 Msza Święta z nauką
DZIETRZNIKI..............11:30 Msza Święta z nauką
ZAŁĘCZE......................12:30 Msza Święta z nauką
PONIEDZIAŁEK 18 grudnia (dzień spowiedzi)
DZIETRZNIKI.................8:30 spowiedź święta
9:00 Msza Święta z nauką
10:00 spowiedź dzieci
GRĘBIEŃ.......................14:30 spowiedź i Msza Święta
ZAŁĘCZE.......................14:30 spowiedź i Msza Święta
DZIETRZNIKI................16:30 spowiedź
17:00 Msza Święta z nauką
WTOREK  19 grudnia
DZIETRZNIKI ...............9:00 Msza Święta z nauką
GRĘBIEŃ.....................10:00 Msza Święta z nauką
ZAŁĘCZE......................15:00  Msza Święta z nauką
DZIETRZNIKI..............17:00 Msza Święta z nauką
i błogosławieństwo z odpustem na zakończenie rekolekcji

>> Przyjmujemy zgłoszenia osób chorych, chcących się wyspowiadać i przyjąć Komunię Świętą przed świętami. Odwiedzimy te osoby 23 grudnia, w sobotę od g.10:00.

>> Są jeszcze do nabycia świece "Caritas" Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Cena 6 zł.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na III Niedzielę Adwentu

-> "Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił... Ogromnie się weselę w Panu... bo mnie przyodział w szaty zbawienia..."
->
 "Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie... Ducha nie gaście..."
-> "Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie..."

Czy poznajesz Jezusa, który Jest pośród nas? Duch Święty chce ci pomóc. Tylko się otwórz i we wszystkich okolicznościach zapraszaj Go do siebie. I pozwól Mu działać z Mocą w twoim życiu...

INFORMACJA

Przy naszym kościele przeprowadzone zostały prace zabezpieczające wieżę i remont więźby dachowej. Roboty te wymagały niemałego nakładu pracy i środków.
W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
Środki uzyskaliśmy za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY", która ma swoją siedzibę w Osjakowie.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymaliśmy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego Franciszka
z dn. 13 grudnia b.r.
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
III Niedziela Adwentu
17 grudnia A.D. 2017 
INTENCJE MSZALNE
III Tydzień Adwentu
(18 - 24 grudnia A.D. 2017)
Msza Św. zbiorowa
(23 grudnia)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 204
W tym miesiącu: 3632
Wszystkich: 5950