W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.

Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2016


DOBA EUCHARYSTYCZNA - 25 września

Litania św. Faustyny do Jezusa Hostii

powtarzamy po każdym wezwaniu: ufam Tobie

Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników...~
Hostio św., w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa, jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom...~
Hostio św., w której zawarte jest życie wiekuiste z nieskończonego miłosierdzia obficie udzielane nam, a szczególnie biednym grzesznikom...~
Hostio św., w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam,
a szczególnie ku biednym grzesznikom...~
Hostio św., w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia, która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych grzeszników...~
Hostio św., w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników...~
Hostio św., w której zawarty jest ogień najczystszej miłości, który płonie z łona Ojca Przedwiecznego, jako z przepaści nieskończonego miłosierdzia dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników...~
Hostio św., w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce nasze, lekarstwo płynące z nieskończonego miłosierdzia, jako z krynicy dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników...~
Hostio św., w której zawarta jest łączność pomiędzy Bogiem a nami,
przez nieskończone miłosierdzie dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników...~
Hostio św., w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca Jezusowego ku nam,
a szczególnie ku biednym grzesznikom...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna we wszystkich cierpieniach
i przeciwnościach życia...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród ciemności
i burz wewnętrznych i zewnętrznych...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia toni...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności,
która zalewa ziemię...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu,
w którym nas nikt nie rozumie...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia codziennego...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei i usiłowań...~
Jezu Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich
i wysiłków piekła...~
Jezu Hostio św., gdy ciężkości przechodzić będą siły moje,
gdy ujrzę wysiłki swoje bezskuteczne...~
Jezu Hostio św., gdy burze miotają mym sercem,
a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu...~
Jezu Hostio św., gdy serce moje drżeć będzie i śmiertelny pot zrosi mi czoło...~
Jezu Hostio św., gdy wszystko sprzysięże się przeciw mnie
i rozpacz czarna wciskać się będzie do duszy...~
Jezu Hostio św., gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszystko co doczesne,
a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane...~
Jezu Hostio św., gdy prace moje będą przechodzić siły moje,
a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim...~
Jezu Hostio św., gdy pełnienie cnoty trudnym się wyda i natura buntować się będzie...~
Jezu Hostio św., gdy ciosy nieprzyjacielskie wymierzone przeciw mnie będą...~
Jezu Hostio św., gdy trudy i wysiłki potępione przez ludzi będą...~
Jezu Hostio św., gdy zabrzmią sądy Twoje nade mną,
wtenczas ufam morzu miłosierdzia Twego...~

UWAGA!

>> 25 września, w niedzielę, w naszej parafii doba eucharystyczna. Wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie w niedzielę po sumie i potrwa do godz. 7:30 w poniedziałek.
Program adoracji:
NIEDZIELA 25 września
12:30......................... WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
13:00......................... Budziaki
14:00......................... Grębień – Trajków
15:00 ........................ wspólna Godzina Miłosierdzia Bożego
16:00......................... Grabowa i Grabowszczyzna
17:00......................... Koła Żywego Różańca
18:00......................... ministranci
19:00......................... kandydaci do bierzmowania (roczniki 2000 i 2001)
20:00......................... Kluski
21:00......................... Kałuże
22:00......................... Załęcze Wielkie (od cmentarza do szkoły)
23:00......................... Załęcze Wielkie (od szkoły do końca)
PONIEDZIAŁEK 26 września
00:00......................... Dzietrzniki (od Kępowizny do P. Waliszewskich)
01:00......................... Dzietrzniki (od P. Kalembów do toru)
02:00......................... Dzietrzniki (od toru do drogi)
03:00......................... Dzietrzniki (przy drodze i Kusik)
04:00......................... Dzietrzniki (od drogi do lasu)
05:00......................... Grębień (od Trajkowa do remizy)
06:00......................... Grębień (od remizy do drogi)
07:00......................... WSPÓLNE ZAKOŃCZENIE ADORACJI i MSZA ŚWIĘTA

>> 1 października, w najbliższą sobotę rozpoczynamy miesiąc październik. Nabożeństwo różańcowe przed Mszą Św. o g.16:30. Na to pierwsze nabożeństwo różańcowe zapraszamy szczególnie dzieci z klas III. W ramach przygotowania do I Komunii Świętej, będą poświęcone różańce i dzieci je otrzymają aby już się na nich modlić.

>> 2 października, w przyszłą niedzielę Msze Św. o godz. 8:30 w Dzietrznikach i o 10:00 w Grębieniu i w Załęczu będą odprawiane w intencjach KŻR. Zapraszamy członkinie i rodziny.

>> Nasze seminarium, jak co roku zwraca się do nas o wsparcie płodami rolnymi lub ofiarami. Bardzo więc prosimy o organizowanie zbiórki płodów rolnych lub pieniędzy na poszczególnych wioskach i dostarczenie tego na plebanię do dnia 3 października (t.j. poniedziałek). Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie dnia, w którym dana wioska ma zamiar dowieźć dary na plebanię. Z góry serdecznie dziękujemy za życzliwość dla naszego seminarium.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ......................... na XXVI Niedzielę Zwykłą

-> "Biada beztroskim ... i dufnym..."
->
"Ty o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. ... zdobądź życie wieczne; do niego zostałeś powołany..."
-> "Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą." 

Zastanawianie się nad sobą i nad swoim życiem jest konieczne, jeżeli nie chce się żyć tylko powierzchownie. Wierzący mają o tyle lepiej, że wskazany jest kierunek - życie wieczne z Bogiem, w którym należałoby swoje życie tu i teraz korygować. O tym mówi Pismo Święte, powtarza to Kościół i tylu świadków. Tylko czy słuchamy Słowa Bożego i dzisiejszych proroków?

INFORMACJA

Przy naszym kościele zakończone zostały prace zabezpieczające wieżę i remont więźby dachowej. Roboty te wymagały niemałego nakładu pracy i środków.
W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
Środki uzyskaliśmy za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY", która ma swoją siedzibę w Osjakowie.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymaliśmy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

LITURGIA
CZYTELNIA
Adhortacja
Ojca Świętego Franciszka
"Radość miłości" 
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
XXVI Niedziela Zwykła
25 września A.D. 2016 
INTENCJE MSZALNE
XXVI Tydzień Zwykły
(26.IX. - 2.X. A.D. 2016)
Msza Św. zbiorowa
(1 października) 
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Postanowienia rady parafialnej.
Prace w parafii.
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 341
W tym miesiącu: 7961
Wszystkich: 8787