W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.

Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2017

 

"[...] w trybunale miłosierdzia;
tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają.
Aby zyskać ten cud,
[....] wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą
i powiedzieć mu nędzę swoją,
a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni.
Choćby dusza była jak trup rozkładająca się
i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia,
i wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu,
cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni.
O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego;
na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno" (Dz 1448).

..........

"Kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej,
do tego źródła miłosierdzia Mojego,
zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda,
która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę.
Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej,
zanurzaj się [...] w Moim miłosierdziu z wielką ufnością,
abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski.
Kiedy się zbliżasz do spowiedzi,
wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie,
zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy.
Tu nędza duszy spotyka sie z Bogiem miłosierdzia.
Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia
dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności.
Jeżeli ufność ich będzie wielka,
hojności Mojej nie ma granic.
Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne.
Pyszni są zawsze w ubóstwie i nędzy,
gdyż łaska Moja odwraca się od nich
do dusz pokornych" (Dz 1602).

..........

"Jak się przygotowujesz w Mojej obecności,
tak się i spowiadasz przede Mną;
kapłanem się tylko zasłaniam.
Nigdy nie rozbieraj, jaki jest ten kapłan,
którym się zasłoniłem,
i tak się odsłaniaj w spowiedzi, jako przede Mną,
a duszę twoją napełnię swiatłem Moim" (Dz 1725).


 

"Lecz chcę ci powiedzieć,
że to życie wiekuiste musi się już tu na ziemi
zapoczątkować przez Komunię św." (Dz 1810).


"[...] o Mojej miłości w Najświętszym Sakramencie:
Tu jestem cały dla ciebie, z duszą, ciałem i Bóstwem [...]
Ty wiesz, czego żąda miłość
- jednej tylko rzeczy, to jest wzajemności" (Dz 1770).


"Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi;
rozkoszą Moją jest łączyć się z duszami. [...]
kiedy przychodzę w Komunii św. do serca ludzkiego,
mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy,
ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie,
pozostawiają Mnie samego, a zajmują się czym innym.
O, jak Mi smutno, że dusze nie poznały Miłości.
Obchodzą się ze Mną jak z czymś martwym" (Dz 1385).


"Ach, jak Mnie to boli,
że dusze tak mało łączą się ze Mną w Komunii św.
Czekam na dusze, a one są dla Mnie obojętne.
Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie dowierzają.
Chcę je obsypać łaskami - a one przyjąć ich nie chcą.
Obchodzą się ze Mną, jak z czymś martwym,
a przecież mam serce pełnie miłości i miłosierdzia" (Dz 1447).


"Dziecię Moje, [...] przyjmuj Mnie codziennie
w Komunii św. - ona da ci moc" (Dz 1489).


"Widzisz, choć na pozór nie ma we Mnie śladu życia,
to jednak w rzeczywistości jest ono w całej pełni
i to w każdej Hostii zawarte;
jednak abym mógł działać w duszy,
dusza musi mieć wiarę. O, Jak miła Mi jest żywa wiara" (Dz 1420).


"Miły Mi jest żar serca twojego,
a jak ty gorąco pragniesz
połączyć się ze Mną w Komunii św.,
tak i Ja pragnę ci się oddać cały,
a w nagrodę twej gorliwości odpocznij przy sercu Moim" (Dz 826).


 

UWAGA!

>> II Niedziela Wielkanocy, 23 kwietnia, jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego. O g. 15:00 będzie nabożeństwo Godziny Miłosierdzia. Zapraszamy.

>> 25 kwietnia, w święto św. Marka Ewangelisty, przypada dzień modlitw o urodzaje i błogosławieństwo w pracy. Tradycyjną procesję do krzyża na parkingu z modlitwami i błogosławieństwem pól, sadów i ogrodów odprawimy jednak w środę podczas Mszy Św. nowennowej o g. 17:00.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na II Niedzielę Wielkanocy

-> "Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie..."
-> "Niech będzie błogosławiony Bóg ... On w swoim wielkim miłosierdziu, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził nas do żywej nadziei..."
-> "Pokój wam!"

Miłosierdzie Boga to prawda potrzebna nam do życia jak powietrze, woda i pokarm. Bo nie da się żyć bez nadziei, która odnawia się dzięki Misterium zbawienia w Chrystusie.
Tylko korzystać... Zwłaszcza w sakramentach pokuty i Eucharystii.
I coś jeszcze: korzystając z Miłosierdzia trzeba samemu stawać się miłosiernym. Zwłaszcza wobec innych. Owocem życia miłosierdziem jest budowanie wśród ludzi braterskiej wspólnoty.

INFORMACJA

Przy naszym kościele zakończone zostały prace zabezpieczające wieżę i remont więźby dachowej. Roboty te wymagały niemałego nakładu pracy i środków.
W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
Środki uzyskaliśmy za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY", która ma swoją siedzibę w Osjakowie.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymaliśmy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

LITURGIA
CZYTELNIA
Wielkanocne Orędzie
Ojca Świętego Franciszka
z 16 kwietnia A.D. 2017 
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
II Niedziela Wielkanocy
Święto Miłosierdzia Bożego
23 kwietnia A.D. 2017 
INTENCJE MSZALNE
II Tydzień Wielkanocy
(24 - 30 kwietnia A.D. 2017)
Msza Św. zbiorowa
(29 kwietnia) 
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Postanowienia rady parafialnej.
Prace w parafii.
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 109
W tym miesiącu: 5180
Wszystkich: 6330