W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.

Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2017

O, Której berła, ląd i morze słucha,
Jedyna moja po Bogu otucha!
O Gwiazdo morska, o święta Dziewico!
Nadziei moich niebieska kotwico!


MARYJNE DOGMATY

Niepokalane Poczęcie
Aby być Matką Zbawiciela,
"została obdarzona przez Boga godnymi
tak wielkiego zadania darami".
  Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia,
przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego,
na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.
 Dzięki łasce Bożej Maryja przez całe życie
pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego.

Boskie macierzyństwo Maryi
Maryja, nazywana w Ewangeliach "Matką Jezusa",
już przed narodzeniem swego Syna jest ogłoszona przez Elżbietę,
pod natchnieniem Ducha Świętego, "Matką mojego Pana".
Istotnie, Ten, którego poczęła jako człowieka z Ducha Świętego
i który prawdziwie stał się Jej Synem według ciała,
nie jest nikim innym jak wiecznym Synem Ojca,
drugą Osobą Trójcy Świętej.
Kościół wyznaje, że Maryja jest rzeczywiście Matką Bożą.

Dziewictwo Maryi
Już w pierwszych Symbolach wiary Kościół wyznawał,
że Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego
w łonie Dziewicy Maryi, …
Ojcowie Kościoła widzą w dziewiczym poczęciu znak,
że to rzeczywiście Syn Boży przyszedł
w człowieczeństwie podobnym do naszego.
 Opowiadania ewangeliczne uznają dziewicze poczęcie
za dzieło Boże, przekraczające wszelkie rozumienie
i wszelkie ludzkie możliwości:
"Z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło"
 mówi anioł do Józefa o Maryi, jego Małżonce.
… Sens tego wydarzenia jest dostępny tylko dla wiary,
która widzi go "w powiązaniu tajemnic między sobą",
w całości misteriów Chrystusa, od Wcielenia aż do Paschy.

Wniebowzięcie
"Na koniec Niepokalana Dziewica,
zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej,
dopełniwszy biegu życia ziemskiego
z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej
i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego,
aby bardziej upodobniła się do Syna swego,
Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci".
Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem
w Zmartwychwstaniu Jej Syna
i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan:
W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo,
w zaśnięciu nie opuściłaś świata,
o Matko Boża: połączyłaś się ze źródłem życia,
Ty, która poczęłaś Boga Żywego,
a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci.

UWAGA!

>> Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych ku czci Matki Bożej. Szczególnie przypominamy o obowiązkowej obecności dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej wraz z rodzicami.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na VI Niedzielę Wielkanocy

-> "...apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego."
-> "...Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego... A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie sumienie..."
-> "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania... Nie zostawię was sierotami. Ja żyję i wy żyć będziecie."

We współczesnym świecie nie jest łatwo być wiernym Bogu. Jedyną możliwością wsparcia jest zwrócenie się do Chrystusa i życie Jego Obecnością z nami.
Wtedy i tylko wtedy Duch Święty działa w nas. Daje nam od Boga siły, wskazówki. Umacnia nas nadzieją.
I nie jest to tylko na przyszłość. Ale na teraz, na dziś. Na już żeby nie było za późno.

INFORMACJA

Przy naszym kościele zakończone zostały prace zabezpieczające wieżę i remont więźby dachowej. Roboty te wymagały niemałego nakładu pracy i środków.
W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
Środki uzyskaliśmy za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY", która ma swoją siedzibę w Osjakowie.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymaliśmy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego Franciszka
z 17 maja A.D. 2017 
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
VI Niedziela Wielkanocy
21 maja A.D. 2017 
INTENCJE MSZALNE
VI Tydzień Wielkanocy
(22 - 28 maja A.D. 2017)
Msza Św. zbiorowa
(27 maja)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Postanowienia rady parafialnej.
Prace w parafii.
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 117
W tym miesiącu: 4434
Wszystkich: 5613