W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.

Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2017

POZNAWAJ SWOJĄ WIARĘ
ABY...

IŚĆ I GŁOSIĆ


"Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym..."
(Pwt 6, 4; Mk 12, 29).
" Trzeba koniecznie, aby Byt najwyższy był jedyny, to znaczy nie mający sobie równego...
Gdyby Bóg nie był jedyny, nie byłby Bogiem"
.
Wiara w Boga prowadzi nas do zwrócenia się do Niego samego
jako naszego pierwszego początku i ostatecznego celu
oraz do nie przedkładania niczego ponad Boga i do nie zastępowania Go niczym.
Bóg, objawiając się, pozostaje niewyrażalną Tajemnicą:
"Gdybyś Go zrozumiał, nie byłby Bogiem"
.
Bóg naszej wiary objawił się jako Ten, który Jest;
pozwolił się poznać jako "bogaty w łaskę i wierność" ( Wj 34, 6).
Sam Jego Byt jest Prawdą i Miłością.

Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary
i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się,
może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty.
Wcielenie Syna Bożego objawia, że Bóg jest wiecznym Ojcem
i że Syn jest współistotny Ojcu,
czyli że On jest w Nim i z Nim tym samym jedynym Bogiem.
Posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu Syna
i przez Syna "od Ojca" (J 15, 26) objawia,
że jest On z Ojcem i Synem tym samym jedynym Bogiem.
"Duch Święty z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę".
"Duch Święty pochodzi od Ojca jako pierwszego źródła,
a - przez wieczny dar Ojca dla Syna - wspólnie od Ojca i Syna"
.
Przez łaskę chrztu "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19)
zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej,
tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej
.
"Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy,
a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji:
inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego;
lecz jedno jest Bóstwo, równa chwała,
współwieczny majestat Ojca i Syna, i Ducha Świętego"
.

Wyznajemy ze sprawiedliwym Hiobem:
"Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić" (Hi 42, 2).
Kościół wierny świadectwu Pisma świętego często kieruje swoją modlitwę
do "wszechmogącego i wiecznego Boga",
mocno wierząc, że nie ma nic "niemożliwego dla Boga"
(Rdz 18, 14; Łk 1, 37; Mt 19, 26).
Bóg okazuje swoją wszechmoc, odwracając nas od naszych grzechów
i przez łaskę utwierdzając nas na nowo w swojej przyjaźni
"Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc..."
Gdybyśmy nie wierzyli, że miłość Boża jest wszechmocna, jak moglibyśmy uwierzyć,
że Ojciec mógł nas stworzyć, Syn odkupić, a Duch Święty uświęcić?

UWAGA!

>> Nieustannie zachęcamy i zapraszamy do modlitwy dziękczynnej i błagalnej podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W środy Msza Św. w przekazanych intencjach o g.16:30.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na VII Niedzielę Zwykłą

-> "Bądźcie świętymi bo Ja jestem Święty, Pan, Bóg wasz!"
-> "Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?"
-> "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.i"

Jesteś człowieku przez Boga stworzony i uświęcony Jego Obecnością i Łaską Miłosierdzia. Wzywany jesteś przez Stwórcę i Zbawiciela do naśladowania Go. Nie wystarczy więc spełnianie tylko formalnie Jego przykazań. Trzeba żyć Jego Słowem, to znaczy w praktyce codziennego postępowania okazywać taką samą miłość, łaskawość i miłosierdzie bliźnim. I to wszystkim bez wyjątku, a nade wszystko tym, których uważasz za wrogów.
Dopiero tak stajesz się prawdziwie dzieckiem Bożym.

INFORMACJA

Przy naszym kościele zakończone zostały prace zabezpieczające wieżę i remont więźby dachowej. Roboty te wymagały niemałego nakładu pracy i środków.
W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
Środki uzyskaliśmy za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY", która ma swoją siedzibę w Osjakowie.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymaliśmy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego Franciszka
z 15 lutego 
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
VII Niedziela Zwykła
19 lutego A.D. 2017 
INTENCJE MSZALNE
Okres Zwykły
(20 - 26 lutego A.D. 2017)
Msza Św. zbiorowa
(25 lutego) 
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Postanowienia rady parafialnej.
Prace w parafii.
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 270
W tym miesiącu: 3351
Wszystkich: 5282