W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.

Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2015/2016

I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski.


Nowy rok duszpasterski 2015/2016 przeżywamy w kontekście uświadomienia sobie
zanurzenia w Chrystusie przez sakrament chrztu świętego i przynależności do Niego.
Z łaskawości Boga w Trójcy Świętej Jedynego, otrzymaliśmy nową jakość życia
w Chrystusie naszym jedynym Zbawicielu.
Ma nam to pomóc w ożywieniu wiary i tradycji chrześcijańskiej w ojczyźnie
w perspektywie przypadającej w roku przyszłym rocznicy chrztu Polski.
Znakami tego roku są: woda chrzcielna i biała szata.

Przyrzeczenia chrzcielne:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wspominając na wiarę, którą otrzymałaś/otrzymałeś na chrzcie świętym,
a którą twoi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu chrztu,
pytaj siebie:

Czy wyrzekam się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Czy wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował?
Czy wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Czy wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Czy wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego,
który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Czy wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Taka jest twoja wiara.
Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

UWAGA!

>> W okresie Adwentu roraty będą we wszystkie dni powszednie o godz. 16:30.
Zapraszamy na te Msze Św. szczególnie dzieci z rodzicami. Dzieci niech przychodzą z własnoręcznie wykonanymi lampionami. Pod koniec Adwentu wybierzemy i nagrodzimy trzy najładniejsze, wykonane własnoręcznie lampiony, ale tylko spośród tych dzieci, które regularnie chodziły na roraty.
Na każde roraty, codziennie, dzieci niech przynoszą kolorowe rysunki tematycznie związane z czasem Adwentu, lub hasłem roku, ilustrujące tajemnicę chrztu świętego. Te kartki niech będą podpisane imieniem i nazwiskiem. Potem z rysunków stworzymy wystawę w kościele. Codziennie będzie losowanie i osoba która zostanie wylosowana będzie mogła na jeden dzień zabrać do domu figurkę Dzieciątka Jezus. Tę figurkę przynosimy w następnym dniu.

>> 4 grudnia przypada I piątek miesiąca.
Do spowiedzi zapraszamy codziennie na roratach przed piątkiem. W piątek spowiedź będzie podczas Mszy Św. o godz. 16:30.

>> Do nabycia świece wigilijnego dzieła pomocy „Caritas” w cenie 6 zł.

>> Rekolekcje adwentowe będą w naszej parafii w dniach 13 – 15 grudnia. Spowiedź rekolekcyjna w dniu 15 grudnia, t.j. wtorek. 

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ......................... na I Niedzielę Adwentu

-> "Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź..."
-> "...aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa..."
-> "...nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie... Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie..."

Po raz kolejny Bóg przypomina o swoim zbawieniu umacniając nadzieję.
Po raz kolejny wzywa nas: czuwajcie... uważajcie na siebie... módlcie się...
I co?..........
Sam codziennie dajesz swoją odpowiedź Bogu...

INFORMACJA

Przy naszym kościele zakończone zostały prace zabezpieczające wieżę i remont więźby dachowej. Roboty te wymagały niemałego nakładu pracy i środków.
W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
Środki uzyskaliśmy za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY", która ma swoją siedzibę w Osjakowie.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymaliśmy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

LITURGIA
CZYTELNIA
Przemówienie Ojca Świętego
Franciszka w Ugandzie
do nauczycieli i katechetów
z 27 listopada b.r.
OGŁOSZENIA
I Niedziela Adwentu
29 listopada A.D. 2015 
INTENCJE MSZALNE
I Tydzień Adwentu
(30.XI. - 6.XII. A.D. 2015)
Msza Św. zbiorowa
(5 grudnia) 
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Postanowienia rady parafialnej.
Prace w parafii.
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 394
W tym miesiącu: 394
Wszystkich: 11957