W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.

Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2016/2017

ADWENT
 
PROBLEM WIARY
Jak mieć wiarę, kiedy żyję w świecie, w którym otacza mnie zło,
w świecie, w którym trudno mi sobie poradzić z codziennością?
Jak mieć wiarę w świecie, w którym widzę, że zwyciężają ci, co się rozpychają łokciami?
Jak mieć wiarę wtedy, kiedy patrzę i widzę, że niesprawiedliwi tryumfują,
a sprawiedliwi są poniżani, ciągle im się nie wiedzie?

     Kto jest panem tego świata, panem nas ludzi?
Czy jest nim szatan ze swoim złem, podstępami, obłudą, kłamstwem?
Nie. To Jezus Chrystus jest Panem świata.
To On jest Panem twojego życia, to On się troszczy o Ciebie,
to nie wszystko, że umarł za każdego z nas na krzyżu i dla nas zmartwychwstał.
On jest rzeczywiście obecny w życiu każdego z nas i każdemu z nas chce pomagać.

      Wiary trzeba. Wiary, która nie da się zachwiać chwilowym niepowodzeniem.
Pan Bóg mówi: bądź cierpliwy, cierpliwością zwyciężaj.
Cierpliwością i wielką wiarą! 
Trzeba cierpliwości i wiary.
Dla Boga nie ma nic niemożliwego.
     Wierz tylko, o tę wiarę módl się codziennie, proś o nią na kolanach a otrzymasz,
będziesz człowiekiem szczęśliwym.
Panie, przymnóż nam wiary,- Amen.
za: http://www.apostol.pl/rozwazania/rozne/problem-wiary 

NOWY ROK DUSZPASTERSKI
 
Z chrztu wynika dla nas obowiązek bycia świadkiem Chrystusa.
Jesteśmy namaszczeni i posłani aby w tym świecie być
kapłanami - składać Bogu ofiarę czci
prorokami - głosić Słowo Boże i dawać przykład
królami - służyć Bogu i ludziom wskazująć drogę do Królestwa Bożego. 

UWAGA!

>> W CZASIE ADWENTU ZAPRASZAMY NA RORATY CODZIENNIE W DNI POWSZEDNIE O GODZ. 16:30.

>> 11 grudnia, w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11:30, w naszym kościele będzie spotkanie z funkcjonariuszami policji, adresowane do wszystkich, a szczególnie do osób starszych. Policjanci będą mówić na temat bezpieczeństwa poruszania się po drogach. Zapraszamy jak najliczniej wszystkich, bo kwestia dbania o własne i innych życie i zdrowie to także nasz chrześcijański obowiązek.

>> REKOLEKCJE ADWENTOWE 11 – 13 grudnia A.D. 2016:
NIEDZIELA 11 grudnia
DZIETRZNIKI ...............8:30 Msza Święta z nauką
GRĘBIEŃ.....................10:00 Msza Święta z nauką
DZIETRZNIKI..............11:30 Msza Święta z nauką
ZAŁĘCZE......................12:30 Msza Święta z nauką
PONIEDZIAŁEK 12 grudnia dzień spowiedzi
DZIETRZNIKI.................8:30 spowiedź święta; 9:00 Msza Święta z nauką
10:00 spowiedź dzieci
GRĘBIEŃ.......................14:30 spowiedź i Msza Święta
ZAŁĘCZE.......................14:30 spowiedź i Msza Święta
DZIETRZNIKI................16:30 spowiedź; 17:00 Msza Święta
WTOREK  13 grudnia
DZIETRZNIKI ...............9:00 Msza Święta z nauką
GRĘBIEŃ.....................10:00 Msza Święta z nauką
ZAŁĘCZE......................15:00  Msza Święta z nauką
DZIETRZNIKI..............17:00 Msza Święta z nauką i błogosławieństwo z odpustem na zakończenie rekolekcji

>> Od niedzieli 11 grudnia można zgłaszać chorych chcących przed świętami skorzystać ze spowiedzi i Komunii Świętej. Odwiedzimy ich z posługą 23 grudnia, t.j. w piątek od godz. 10:00.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ......................... na III Niedzielę Adwentu

-> "Niech się rozweseli pustynia... Niech wyda kwiaty.."
-> "Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana."
-> "A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi."

Jesteśmy powołani do bycia szczęśliwymi. Wiara i nadzieja pokładane w Bogu, już teraz dają nam zaczątek tego szczęścia.
Tylko czy moja wiara i nadzieja są rzeczywiście moją osobistą więzią z Bogiem? 

INFORMACJA

Przy naszym kościele zakończone zostały prace zabezpieczające wieżę i remont więźby dachowej. Roboty te wymagały niemałego nakładu pracy i środków.
W tym przedsięwzięciu skorzystaliśmy ze wsparcia finansowego 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE.
Środki uzyskaliśmy za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA WIELKIEGO ŁUKU WARTY", która ma swoją siedzibę w Osjakowie.
Środki pochodzące z Unii Europejskiej otrzymaliśmy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.  

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego Franciszka
z dnia 7 grudnia b.r. 
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
III Niedziela Adwentu
11 grudnia A.D. 2016 
INTENCJE MSZALNE
III Tydzień Adwentu
(12 - 18 grudnia A.D. 2016)
Msza Św. zbiorowa
(17 grudnia) 
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Postanowienia rady parafialnej.
Prace w parafii.
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 647
W tym miesiącu: 2808
Wszystkich: 6924