W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2020

Coś jednak sprawia, że nie czujemy się na Mszy jak na prawdziwej uczcie…
Może po prostu nie widzimy w innych współbiesiadników, lecz obcych,
więc skupiamy się na indywidualnym wymiarze spotkania z Panem.
Wówczas Eucharystia nie będzie ucztą,
ale przypominać będzie raczej miłą kolację we dwoje.
W ewangelicznej przypowieści padają jednak słowa:
„Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę
wszystkich, których spotkacie” (Mt 22,9).
W imię Pana stają do wspólnej modlitwy ludzie różnych ras i języków,
różnej zamożności, o różnym statusie społecznym.
Jednak podczas Eucharystii różnice te zamiast dzielić
stają się bogactwem całego Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła.
Wszystkich łączy jeden chleb i jeden kielich.
To piękna teologiczna wizja Kościoła zjednoczonego pomimo różnic.
Utopijna? Nie, wzywająca do ciągłego wgłębiania się
w tajemnicę Boga przychodzącego w sakramentalnych znakach,
obecnego w nich i działającego swoją przemieniającą łaską.

za: https://deon.pl/wiara/co-tak-naprawde-przezywamy-w-czasie-mszy-swietej-,1014790

UWAGA!

>> W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele podczas Mszy Św.
Wprowadzono też ostrzejsze zasady zgromadzeń w kościołach. Może być 1 osoba na 7 mkw. W naszym kościele ta liczba to 125 osób.

>> Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o g.16:30, a w niedziele po sumie.

>> 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Św. będą w kościołach. W Dzietrznikach suma o g.12:00. Nie będzie procesji na cmentarzach, a wypominki jednorazowe będą w kościołach.

>> Prosimy wziąć pod uwagę, że kiedy są nabożeństwa popołudniowe (różaniec!), to po południu może nie być możliwości załatwienia spraw w kancelarii.

>> ZARZĄDZENIE w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego
W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła.

Z dniem 17 października 2020 r. wchodzą w życie następujące zasady:
1. Dyspensa:
Zgodnie z dekretem z 28 maja br. została odwołana dyspensa ogólna z dnia 24 marca 2020 r., natomiast obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. dla: osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie żółtej” i „strefie czerwonej”, od dnia 18 października 2020 r. włącznie, udzielam dyspensy ogólnej od wspomnianego obowiązku wszystkim wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.
2. Środki bezpieczeństwa:
Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta mają obowiązek używać: wszyscy wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają odpowiednie zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwskazań medycznych, służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej. Wierni oraz duchowieństwo i służba liturgiczna powinni zachować pomiędzy sobą stosowny dystans.
4.   Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach
Z racji na zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym:
należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą dawną oktawę Uroczystości.
należy odwołać Msze Święte zwyczajowo sprawowane na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast tradycyjnej procesji na cmentarzu w dzień Uroczystości Wszystkich Świętych lub w Dniu Zadusznym należy odprawiać nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, w czasie dawnej oktawy.
5.   Postanowienia ogólne
Wszystkim duchownym i wiernym przypomina się, że zasady bezpieczeństwa sanitarnego wpisują się w przykazanie miłości bliźniego, wobec czego ich przestrzeganie jest obowiązkiem sumienia. Bez względu na własne poglądy powstrzymać się trzeba od jakichkolwiek ocen lub krytyki.
(-) + Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

>> Dekret o odpuście zupełnym za zmarłych

Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:
a.- Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.
b. - Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze wzglądu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na XXX Niedzielę Zwykłą

-> "...jestem litościwy."
->
 "...nawróciliście się ... by służyć Bogu żywemu..."

-> "Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem... Będziesz miłował swego bliźniego..."

Miłość Boga ponad wszystko. To najwyższy nakaz i prawo dla nas. Miłujesz?
Przyjrzyj się swojej postawie wobec bliźnich. Tam znajdziesz prawdziwą odpowiedź...

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego
z 21 października A.D.2020
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
XXX Niedziela Zwykła)
25 października A.D. 2020
INTENCJE MSZALNE
XXX Tydzień Zwykły
(26.X. - 1.XI. A.D. 2020)
Msza Św. zbiorowa
31 października       
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 196
W tym miesiącu: 5328
Wszystkich: 6171