W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2021/2022

Co to znaczy «czuwam»?
To znaczy, staram się być człowiekiem sumienia.
Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam.
Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję.
Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać,
przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa...
(św. Jan Paweł II)

NOWY ROK LITURGICZNY
I DUSZPASTERSKI
w cyklu "Eucharystia daje życie"

Kościół w Polsce kontynuuje program pogłębiania
tajemnicy Eucharystii, pod hasłem „Eucharystia daje życie”,
w oparciu o nauczanie papieża Benedykta XVI,
który Eucharystię postrzega jako tajemnicę wyznawaną, celebrowaną i świętowaną.
W III roku duszpasterskim 2021/22,
który rozpoczynamy od pierwszej niedzieli Adwentu 2021,
akcent położony jest na problematykę świętowania Dnia Pańskiego
oraz skutków udziału we Mszy Świętej.

UWAGA!

>> Roraty w dni powszednie Adwentu codziennie o g.16:30.

>> 3 grudnia, w pierwszy piątek, możliwość spowiedzi podczas Mszy Św. o g.16:30.

>> Na Roratach będzie losowanie figurki Dzieciątka Jezus. Dzieci przynoszą własnoręcznie zrobione swoje wizytówki z imieniem i nazwiskiem.

>> Świece wigilijne Caritas do nabycia w cenie 8 zł.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na I Niedzielę Adwentu

-> "Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź... W owych dniach Juda dostąpi zbawienia..."
->
 "...prosimy was i napominamy w Panu Jezusie ... stawajcie się coraz doskonalszymi!"

-> "Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli ... stanąć przed Synem Człowieczym."

Kolejny Adwent - kolejna szansa od Pana Boga. Czy przeżyjesz go po Bożemu?
Czy będzie to dla ciebie czas modlitwy, wzrastania w łasce i ostatecznie radosnego Spotkania z Panem Bogiem?

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego
z 24 listopada b.r.
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
I Niedziela Adwentu
28 listopada A.D. 2021
INTENCJE MSZALNE
I Tydzień Adwentu
(29.XI. - 5.XII. A.D. 2021)
Msza Św. zbiorowa
(4 grudnia)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 175
W tym miesiącu: 4471
Wszystkich: 4873