W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2019

CHRZEST PAŃSKI

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort tak napisał
o znaczeniu aktu odnowienia przyrzeczeń chrztu św.:
„Każdy chrześcijanin (…) w sakramencie chrztu św. osobiście albo przez swoich rodziców chrzestnych
wyrzekł się uroczyście szatana, (...) a obrał sobie Jezusa Chrystusa za Mistrza
i wszechwładnego Pana, by jako niewolnik z miłości do Niego należeć.
Przyrzeczenie to - jak mówi św. Augustyn - jest największe i najuroczystsze. (…)
Lecz któż dochowuje owego uroczystego ślubu?
Czyż większość chrześcijan nie sprzeniewierza się wierności
obiecanej Chrystusowi na chrzcie św.?
Skąd pochodzi to ogólne rozprzężenie moralne,
jeśli nie stąd, że żyjemy zapominając o obietnicach i zobowiązaniach Chrztu św.
i że mało kto osobiście zatwierdza i odnawia przymierze z Bogiem zawarte?”

K: Wpatrzeni w światło Chrystusa, odnówcie teraz przymierze chrztu św.,
w którym niegdyś przyrzekaliście służyć Bogu w świętym Kościele.
A zatem pytam każdego z was:
K: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego,

narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego,
który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,

obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę. 

UWAGA!

>> PORZĄDEK KOLĘDY NA NAJBLIŻSZE DNI:

PONIEDZIAŁEK
Dzietrzniki od g. 9:30 I ksiądz Kusik od P. Sławomira Gmyrka; II ksiądz od P. Nyga do toru.

WTOREK
Dzietrzniki od godz. 9:30 I ksiądz od P. Fertałów do P. Jana Mirowskiego; II ksiądz od P. Krzysztofa Kalemby do P. Rafała Wcisło

ŚRODA
Dzietrzniki I ks. od g. 9:30 od P. Zdzisława Derdy do sklepu naprzeciwko szkoły; II ksiądz od godz. 15:00 od toru do P. Świątka za krzyżówką

CZWARTEK
Dzietrzniki I ksiądz od 9:30 przy drodze krajowej od P. Pawlickiej do P. Andrzeja Stochniałka; II ksiądz od godz. 14:00 przy drodze kościelnej od P. Teresy Karcz do P. Stanisława Stochniałka

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na Chrzest Pański

-> "Oto Pan Bóg przychodzi z mocą..."
-> "Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom...
"
-> "Otworzyło się niebo..."

W tym wydarzeniu objawia się Trójjedyny Bóg. Daje się poznać jako Zbawiciel. Otwiera na nowo niebo i zaprasza nas tam. Obyśmy w Mocy Ducha Świętego tam chcieli iść przez tę ziemię.

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza Ojca Świętego
Franciszka
z dn. 9 stycznia b.r.
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
Chrzest Pański
13 stycznia A.D. 2019 
INTENCJE MSZALNE
Okres Zwykły
(14 - 20 stycznia A.D. 2019)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 130
W tym miesiącu: 3238
Wszystkich: 5437