W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2019

...W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

kolejne rozważania biblijne o Duchu Świętym

4. Ciągle obecny w życiu Jezusa

Duch Święty towarzyszy Jezusowi od samego początku Jego wcielenia.
Pismo Święte wyraźnie mówi, że Maryja
„znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Mt 1, 18).
Anioł wyjaśnia też Józefowi: „nie bój się wziąć do siebie Maryi,
twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1, 20).
Jezus w chrzcie na nowo otrzymuje wylanie Ducha,
namaszczenie Duchem Świętym, co potwierdza św. Piotr:
„Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu” (por. Dz 10, 38).
Ewangeliści napisali, że zaraz po chrzcie to Ducha Święty
wyprowadza Jezusa na pustynię (Mt 4, 1; por. Łk 4, 1; Mk 1, 12).
Po kuszeniu Jezus powraca „w mocy Ducha do Galilei”,
aby nauczać (Łk 4, 14-15). Podczas czytania w synagodze
Jezus odnosi do siebie fragment księgi Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie...".
Jezusa właśnie „mocą Ducha Świętego” wypędza złe duchy (Mt 12, 28).
Obecność Ducha Świętego widoczna jest w modlitwie Jezusa.
Łukasz opowiada, że w momencie chrztu w Jordanie, „gdy [Jezus] się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego” (Łk 3, 21-22).
Związek między modlitwą Jezusa a obecnością Ducha
wyrażony jest również w słowach: „Jezus rozradował się w Duchu Świętym
i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi” (Łk 10, 21).

UWAGA!

>> Nabożeństwa wielkopostne:
Droga Krzyżowa - piątki g.16:30, Gorzkie Żale - niedziele g.15:00.

>> REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE:
NIEDZIELA  24 marca
15:00 DZIETRZNIKI.............– Gorzkie Żale z kazaniem

PONIEDZIAŁEK  25 marca
9:00 DZIETRZNIKI.............– Msza Święta z nauką

10:30 DZIETRZNIKI.............– nauka dla uczniów
12:00 GRĘBIEŃ....................– Msza Święta z nauką
15:00 ZAŁĘCZE.....................– Msza Święta z nauką
17:00 DZIETRZNIKI.............– Msza Święta z nauką

WTOREK  26 marca
  9:00 DZIETRZNIKI.............– Msza Święta z nauką

10:30 DZIETRZNIKI.............– nauka dla uczniów
12:00 GRĘBIEŃ....................– Msza Święta z nauką
15:00 ZAŁĘCZE.....................– Msza Święta z nauką
17:00 DZIETRZNIKI.............– Msza Święta z nauką

ŚRODA  27 marca DZIEŃ SPOWIEDZI
  8:30 DZIETRZNIKI.............– spowiedź

  9:00 ..................................– Msza Święta z nauką
10:00 DZIETRZNIKI.............– spowiedź dla uczniów
............................................– Msza Święta dla uczniów
14:30 GRĘBIEŃ....................– spowiedź i Msza Święta
14:30 ZAŁĘCZE.....................– spowiedź i Msza Święta
16:30 DZIETRZNIKI..............– spowiedź
17:00 ...................................– Msza Święta z nauką

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na II Niedzielę Wielkiego Postu

-> "Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę."
-> "...trwajcie mocno w Panu umiłowani.
"
-> "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie."

Przemienienie Jezusa, to dla nas znak mocy Boga, która w Jezusie staje się nam bliska. Możemy mieć swój udział w tej mocy zbawczej dostępnej w sakramentach, Słowie i modlitwie. Pozostaje nam w Duchu Świętym uwierzyć.

LITURGIA
CZYTELNIA
Orędzie Ojca Świętego
Franciszka
na Wielki Post 2019
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
II Niedziela Wielkiego Postu
17 marca A.D. 2019 
INTENCJE MSZALNE
II Tydzień Wielkiego Postu
(18 - 24 marca A.D. 2019)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 116
W tym miesiącu: 2908
Wszystkich: 3984