W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2019/2020

NIEPOKALANE POCZĘCIE

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary.
Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka,
która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna
od pierwszej chwili swego poczęcia
- mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga,
mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego
- została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego,
jest prawdą przez Boga objawioną
i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.

Maryja od momentu swojego poczęcia
została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu,
którego mogłaby się dopuścić, ale również
od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego.
Bóg ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenia,
uchronił Maryję przed grzesznością.
Maryja była więc od poczęcia w łasce uświęcającej,
wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego.

UWAGA!

>> REKOLEKCJE ADWENTOWE:
NIEDZIELA 8 grudnia
DZIETRZNIKI ...............8:30 Msza Święta z nauką
GRĘBIEŃ.....................10:00 Msza Święta z nauką
DZIETRZNIKI..............11:30 Msza Święta z nauką
ZAŁĘCZE......................12:30 Msza Święta z nauką

PONIEDZIAŁEK 9 grudnia dzień spowiedzi
DZIETRZNIKI.................8:30 spowiedź święta
9:00 Msza Święta z nauką
10:00 spowiedź dzieci
GRĘBIEŃ.......................14:30 spowiedź i Msza Święta
ZAŁĘCZE.......................14:30 spowiedź i Msza Święta
DZIETRZNIKI................16:30 spowiedź
17:00 Msza Święta z nauką

WTOREK  10 grudnia
DZIETRZNIKI ...............9:00 Msza Święta z nauką
GRĘBIEŃ.....................10:00 Msza Święta z nauką
ZAŁĘCZE......................15:00  Msza Święta z nauką
DZIETRZNIKI..............17:00 Msza Święta z nauką
i błogosławieństwo z odpustem na zakończenie rekolekcji

>> 14 grudnia, w sobotę o g.11:30 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania ze szkoły podstawowej - klasa VIII.

>> 15 grudnia, w niedzielę po sumie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na II Niedzielę Adwentu

-> "Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę..."
->
 "...abyśmy ... podtrzymywali nadzieję.
"
-> "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa."

Niepokalane Poczęcie pokazuje nam łaskawość Boga i szansę na przezwyciężanie w Nim zła. We wszystkim możemy mieć udział, jeśli tylko za wzorem Maryi poddajemy się zawierzając całkowicie Panu i Jedynemu Zbawicielowi.

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego
z 4 grudnia b.r.
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
II Niedziela Adwentu
8 grudnia A.D. 2019 
INTENCJE MSZALNE
II Tydzień Adwentu
(9 - 15 grudnia A.D. 2019)
Msza Św. zbiorowa
(14 grudnia)       
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 425
W tym miesiącu: 1641
Wszystkich: 4662