W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2020

Logika Eucharystii jest przedziwna:
z jednej strony poprzez proste gesty i znaki
pozwala nam uczestniczyć w namiastce Królestwa Niebieskiego;
z drugiej strony to właśnie te gesty i znaki zdają się być dla wielu
największą przeszkodą w zrozumieniu jej wartości.
Bo jak to możliwe, że Nieskończony i Wszechmogący Bóg
kryje się pod tak mało wyszukanymi postaciami chleba i wina?
To zderzenie z paradoksem towarzyszące wierzącym w Chrystusa
od momentu zetknięcia się z tajemnicą Wcielenia.
Dlatego tak bardzo potrzebne jest ciągłe uświadamianie sobie tego,
co przeżywamy podczas Mszy Świętej,
w jakim misterium bierzemy udział jako aktywni uczestnicy.
Eucharystia pozwala nam w sposób bezkrwawy
dotknąć tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa.
Dzięki niej możemy także w sposób zakryty
stanąć przy pustym grobie Jezusa i spotkać się ze Zmartwychwstałym.
To jednak, co na ziemi jest dla nas zakryte,
w Królestwie Niebieskim będzie dostępne bezpośrednio:
„Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów,
i całun, który okrywał wszystkie narody” (Iz 25,7).
Przypowieść, którą przywołuje … św. Mateusz,
wiele mówi o podejściu niektórych chrześcijan do Eucharystii:
bądź w niej w ogóle nie uczestniczą
(Mt 22,3: 
„Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych
zwołali na ucztę, 
lecz ci nie chcieli przyjść”),
bądź też ich uczestnictwo jest niegodne
(Mt 22,11: „Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom,
i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny”).
Obie te postawy wynikają z niezrozumienia, czym jest uczta, na którą zaprasza nas Bóg.
Dlaczego czasami jesteśmy tymi, którzy nie chcą przyjść i ucztować z Panem?
Mamy lepsze rzeczy do roboty?
Msza nie wydaje się nam aż tak „atrakcyjna” i aż tak „ważna”?
Przecież z Bogiem mogę rozmawiać wszędzie!
I nie przekonuje nas nawet zapewnienie proroka Izajasza:
„Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze
ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,
z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win” (Iz 25,6).
Czyżby niektórym z nas nadmierny dobrobyt przeszkadzał w wierze?
Czymże mnie Bóg zaskoczy, skoro mam wszystko?!
Eucharystia jest ucztą, która może zaspokoić
nasze największe duchowe pragnienia
i wlać w nasze serca radość, ponieważ jest to spotkanie z Bogiem
dającym siebie samego za Najpożywniejszy Pokarm.

za: https://deon.pl/wiara/co-tak-naprawde-przezywamy-w-czasie-mszy-swietej-,1014790

UWAGA!

>> W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w kościele podczas Mszy Św.
Wprowadzono też ostrzejsze zasady zgromadzeń w kościołach. Może być 1 osoba na 7 mkw. W naszym kościele ta liczba to 125 osób.

>> Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o g.16:30, a w niedziele po sumie.

>> 17 października, w piątek o g.17:45 w kościele będzie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania ze szkół średnich.

>> Prosimy wziąć pod uwagę, że kiedy są nabożeństwa popołudniowe (różaniec!), to po południu może nie być możliwości załatwienia spraw w kancelarii.

>> ZARZĄDZENIE w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego
W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła.

Z dniem 17 października 2020 r. wchodzą w życie następujące zasady:
1. Dyspensa:
Zgodnie z dekretem z 28 maja br. została odwołana dyspensa ogólna z dnia 24 marca 2020 r., natomiast obowiązuje nadal dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej. dla: osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie żółtej” i „strefie czerwonej”, od dnia 18 października 2020 r. włącznie, udzielam dyspensy ogólnej od wspomnianego obowiązku wszystkim wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Częstochowskiej.
2. Środki bezpieczeństwa:
Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta mają obowiązek używać: wszyscy wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają odpowiednie zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwskazań medycznych, służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej. Wierni oraz duchowieństwo i służba liturgiczna powinni zachować pomiędzy sobą stosowny dystans.
4.   Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach
Z racji na zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym:
należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą dawną oktawę Uroczystości.
należy odwołać Msze Święte zwyczajowo sprawowane na cmentarzu w dniu 1 listopada, a zamiast tego zaprosić wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast tradycyjnej procesji na cmentarzu w dzień Uroczystości Wszystkich Świętych lub w Dniu Zadusznym należy odprawiać nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, w czasie dawnej oktawy.
5.   Postanowienia ogólne
Wszystkim duchownym i wiernym przypomina się, że zasady bezpieczeństwa sanitarnego wpisują się w przykazanie miłości bliźniego, wobec czego ich przestrzeganie jest obowiązkiem sumienia. Bez względu na własne poglądy powstrzymać się trzeba od jakichkolwiek ocen lub krytyki.
(-) + Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na XXIX Niedzielę Zwykłą

-> "Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga."
->
 "...mocą i działaniem Ducha Świętego..."

-> "Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga."

Jest Jeden Bóg.
Człowiek wierzący, żyjąc na tym świecie i spełniając obowiązki swojego powołania, powinien ponad wszystko przedkładać dążenia do Boga. Bo Bogu, Który Jeden Jest Panem, należy się wszystko.

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego
z 14 października A.D.2020
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
XXIX Niedziela Zwykła)
18 października A.D. 2020
INTENCJE MSZALNE
XXIX Tydzień Zwykły
(19 - 25 października A.D. 2020)
Msza Św. zbiorowa
24 października       
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 188
W tym miesiącu: 4099
Wszystkich: 6180