W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2021

z listu św. Jana Pawła II "Dies Domini"

...«by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno » (J 11,52).
Stały się one « jednym » w Chrystusie (por. Ga 3,28)
dzięki darowi Ducha Świętego. Ta jedność staje się widoczna,
gdy chrześcijanie gromadzą się we wspólnocie:
uświadamiają sobie wówczas i świadczą wobec świata,
że są ludem odkupionych, złożonym z «[ludzi]
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu » (Ap 5,9).
W zgromadzeniu uczniów Chrystusa
trwa obraz pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty,
który Łukasz przedstawił w Dziejach Apostolskich jako przykład dla nas,
pisząc, ze pierwsi ochrzczeni « trwali w nauce Apostołów
i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach » (2,42).

UWAGA!

>> Przypominamy o obowiązku zasłaniania maseczką ust i nosa w kościele podczas Mszy Św.

>> Spotkania dla kandydatów do bierzmowania: uczniowie szkół podstawowych w sobotę (19 czerwca) o g.12:00, uczniowie szkół średnich w niedzielę (20 czerwca) po sumie.

>> Od niedzieli 20 czerwca, zostaną cofnięte dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej i świątecznej w okresie pandemii.

>> Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca Jezusowego. W dni powszednie po Mszy Św. popołudniowej, a w niedziele po sumie.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na XI Niedzielę Zwykłą

-> "...Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa..."
->
 "Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa..."

-> "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię."

Codzienna rzeczywistość naszego życia składa się z drobiazgów codzienności. To jednak w tym buduje się królestwo Boże. Nawet najdrobniejsza sprawa. nawet jeżeli po ludzku nie bardzo się udaje, może być przestrzenią zbawczej Obecności Boga. Zależy to jednak od naszej postawy.

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego
z 9 czerwca b.r.
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
XI Niedziela Zwykła
13 czerwca A.D. 2021
INTENCJE MSZALNE
XI Tydzień Zwykły
(14 - 20 czerwca A.D. 2021)
Msza Św. zbiorowa
(19 czerwca)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 491
W tym miesiącu: 3827
Wszystkich: 7139