W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2020

Stacja V – Szymon z Cyreny

Dzięki temu, że drogi Chrystusa Szymona z Cyreny skrzyżowały się,
ten drugi dostąpił wielkiej łaski. Można powiedzieć,
że Szymon wygrał szczęśliwy los na loterii.
Bez większych zasług spotkał Ciebie w potrzebie
i dźwigając krzyż – stał się współuczestnikiem Twojej misji zbawczej.
Proszę spraw, by także w moim życiu były takie sytuacje,
kiedy będę mógł pomóc nie tylko w realizacji wielkich planów Bożych,
lecz także tych najprostszych, najbardziej zwyczajnych.
I chociaż nie mogę pochwalić się, że chętnie spieszę z pomocą
każdej potrzebie, to przecież widząc Szymona i Twoją łaskawość
wobec niego wierzę głęboko, że nie przyniosę Ci wstydu, Panie.
Dzięki Ci, Panie, za spotkanie z Szymonem.
Któż by przypuszczał, że skorzystasz z pomocy przypadkowego człowieka.
Aniołowie byli gotowi dźwigać Twój krzyż. Nie skorzystałeś z mocy nadzwyczajnych.
Wdzięczny też jestem Szymonowi. Okazuje się, że dobry uczynek,
nawet niechciany, spełniony pod przymusem, przynosi stokrotne owoce
i nas przemienia wewnętrznie.
Prawdopodobnie Szymon nie wiedział, że byłeś niewinny.
Mógł też przypuszczać, że nie zasługujesz na pomoc.
Panie dźwigający krzyż, postaram się mieć w sobie coś z Szymona
i tym sposobem podążać za Tobą.
W tych zabiegach bądź moim wsparciem,
jak Szymon Twoim na drodze krzyżowej.

za: http://bosko.pl/wiara/Radosc-bliskosci-Droga-krzyzowa.html?page=0,0

c.d. w zakładce Aktualności

UWAGA!

UWAGA! BARDZO PROSIMY O ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBIE OSÓB W PARAFII.

>> Od poniedziałku 30 marca do piątku 3 kwietniawłącznie, od g. 16:00 do g.17:00 będzie możliwość spowiedzi. Prosimy aby nie tworzyć kolejek, ale do kościoła wchodzić na zmianę. Osoby zagrożone zakażeniem, lub objęte kwarantanną niech zapoznają się ze wskazaniami zawartymi w poniżej publikowanym w pkt.2 zarządzenia. Takie osoby nie powinny wychodzić z domów.

>> W związku z ograniczeniami liczby osób mogących jednorazowo uczestniczyć we Mszach Św. (max. 5 osób!), prosimy o respektowanie tego i pozostanie w domach, oraz uczestniczenie we Mszy Św. przez środki przekazu lub internet.

>> Ponieżej publikujemy niektóre przepisy zarządzenia Księdza Arcybiskupa. Całość dokumentu dostępna tu: https://archiczest.pl/

ZARZĄDZENIE
w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej
w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu
i w czasie Triduum Paschalnego

W dniu 19 marca br., na polecenie Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret w sprawie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią.
Dnia 21 marca br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowała wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach.

W oparciu o oba dokumenty, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 522) podtrzymując decyzje zawarte w poprzednich zarządzeniach, postanawiam, co następuje:

1. Udzielam, aż do odwołania, ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, rozszerzając ją (dla uniknięcia wątpliwości w interpretacji zapisów) na wszystkich wiernych Archidiecezji Częstochowskiej oraz przebywających na jej terytorium.
Wierni winni skorzystać z bogatej oferty transmisji Mszy Świętych niedzielnych w telewizji, w radio i za pośrednictwem Internetu, śledząc je z właściwą postawą i w stosownym skupieniu;

2. Drugie przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do tego, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania, ponieważ nie ogranicza się go wyłącznie do okresu Wielkiego Postu.
Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego (w nr 1452) objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

3. Stosownie do obowiązujących obecnie przepisów prawa polskiego, w liturgii uczestniczyć może maksymalnie 5 osób, przy czym do liczby tej nie wlicza się celebransa i koncelebransów oraz posługujących (tylko kilku niezbędnych). W przypadku pogrzebu nie wlicza się także obsługi pogrzebowej;

4. Wyjaśniając treść trzeciego przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (w tym roku: 26 lutego) do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku: 7 czerwca).

5. Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. Należy zachęcić chorych do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób zakażonych wirusem i niosących im pomoc.

6. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.

7. Na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej dostępna jest, aktualizowana na bieżąco, lista mediów oraz poszczególnych kościołów, kaplic i domów zakonnych, transmitujących Msze Święte i nabożeństwa.

8. Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu Bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Do chwili zniesienia przez władze państwowe ograniczeń nie można udzielić żadnej wiążącej odpowiedzi. Z racji na zawieszenie katechezy parafialnej przygotowującej do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania, rodzice przejmują obowiązek kontynuacji przygotowania swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową, uzupełniającą katechizację szkolną realizowaną w sposób zdalny.

9. W przypadku pogrzebów, obowiązują wcześniej wydane zarządzenia co do jego przebiegu (wyłącznie trzecia stacja, msza święta bez trumny lub urny w dniu pogrzebu lub w innym dniu), z uwzględnieniem obecnego ograniczenia liczby uczestników do 5 osób. Rodzina osoby zmarłej musi zdecydować, kto będzie obecny podczas uroczystości pogrzebowych. Świadom jestem, że będą to decyzje trudne, dramatyczne, ale aktualna sytuacja i obowiązujące prawo nie pozwala nam na żadne odstępstwa;

WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
10. Liturgię Mszy Świętych tego dnia sprawuje się bez procesji. Mszę Świętą rozpoczyna się bez uroczystej procesji wejścia. Wejście odbywa się w uproszczonej formie, a wierni pozostają na swoich miejscach w nawie kościoła. Dokonuje się błogosławieństwa palm (pomijając pokropienie wodą święconą) i odczytuje się ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy.

Triduum Paschalne
11. Także w celebracjach liturgii Triduum Sacrum należy przestrzegać zasad co do liczebności zgromadzenia;

Wielki Czwartek
12. Nie urządza się ołtarza przechowania (zwanego w tradycji polskiej „Ciemnicą”) i na zakończenie Mszy Świętej nie przenosi się do niego Najświętszego Sakramentu, który pozostaje w tabernakulum w prezbiterium kościoła lub kaplicy.

Wielki Piątek
13. Podczas adoracji Krzyża oddaje się mu cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon, a nie przez ucałowanie.
14. Nie urządza się ołtarza adoracji (zwanego w tradycji polskiej „Grobem Pańskim”). Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum w prezbiterium kościoła lub kaplicy.

Wielka Sobota
15. Nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Dotyczy to zarówno poświęcenia w kościołach lub kaplicach, jak też na zewnątrz, w plenerze i w domach prywatnych. Nie wolno organizować poświęceń w małych grupach, rotacyjnych. Zamiast tego ma mieć miejsce obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu, przed śniadaniem wielkanocnym.

Tekst tego obrzędu jest udostępniony do pobrania ze strony internetowej Archidiecezji Częstochowskiej https://archiczest.pl/zaw/zalaczniki/1585141819/1585150793.pdf

Wigilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
16. Nie odbywa się procesja rezurekcyjna ani na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej, ani na rozpoczęcie Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
17. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła pomija się rozpalanie ogniska, zapala się świecę paschalną wewnątrz świątyni, w prezbiterium i pomijając procesję przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii Chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, bez poświęcenia wody chrzcielnej lub wody do pokropienia. Potem następuje Liturgia Eucharystyczna;
18. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie stosuje się pokropień wodą święconą;

Powyższe decyzje podejmuję będąc świadomym ich niedogodności, ale liczę na zrozumienie, że motywowane są wyłącznie odpowiedzialnością za naszych wiernych, ale także za duchowieństwo. Tegoroczne Święta Wielkanocne zapewne będą inne, niż zwykle, ale także dla duszpasterzy smutne i naznaczone pustką w świątyniach. Tym bardziej niech Święta Paschalne dają nam nadzieję.
Z uwagi na dynamikę wydarzeń i możliwość zaostrzenia lub złagodzenia niektórych przepisów prawa polskiego, mogą ulec zmianie także niektóre zapisy tego i poprzednich zarządzeń. Proszę zatem o śledzenie informacji.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do odwołania.

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na V Niedzielę Wielkiego Postu

-> "Udzielę wam mego ducha, byście ożyli..."
->
 "Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
"
-> "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem."

Wybawieniem dla człowieka i świata jest tylko Bóg. Trzeba Mu uwierzyć, a wtedy odnajdziemy prawdziwe Życie. Tylko w Nim nasza nadzieja...

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego
z 25 marca A.D.2020
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
V Niedziela Wielkiego Postu
29 marca A.D. 2020 
INTENCJE MSZALNE
V Tydzień Wielkiego Postu
(30.III - 5.IV. A.D.2020)
       
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 220
W tym miesiącu: 5615
Wszystkich: 5646