W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2019

Dawcą Ducha Świętego jest Jezus, który przychodzi do swoich uczniów,
siedzących w Wieczerniku przy zaryglowanych drzwiach,
opanowanych przez lęk, zamkniętych w poczuciu winy po tym,
jak Go zdradzili i opuścili.

Są w jednym pomieszczeniu, ale nie są razem:
każdy pozostaje wewnętrznie zamknięty, samotny, jak w grobie (J 20, 19-23).
Zwycięzca śmierci wkracza do tego „grobu” i przynosi im: przebaczenie,
które usuwa grzech; miłość, silniejszą od zła;
pokój, który stwarza ich na nowo jako wspólnotę.
On jest sercem tej wspólnoty, a Jego obecność
czyni ich wolnymi od lęku i zdolnymi kochać, tak jak On ich ukochał.
Patrząc na Jego przebite ręce, wyciągnięte ku nim,
przypominają sobie Jego słowa, że nikt nie wyrwie ich z Jego ręki.
Choć jest wieczór, w Wieczerniku nie ma już ciemności,
bo jaśnieje dzień, który nie zna zachodu - Chrystus Zmartwychwstały.

Gdy sprawujemy Eucharystię, zwłaszcza w dzień Pański,
Jezus przychodzi do nas, żeby nas objąć tym samym darem.
Pozwala kontemplować swoje chwalebne rany,
rozprasza nasz lęk i smutek, i wskrzesza w nas radość.
Msza (łac. „missa”) - spotkanie z Nim we wspólnocie - staje się misją.
Jako Kościół mamy podjąć i kontynuować Jego posłannictwo:
ukazywać ludziom miłość Boga, przekazywać im przebaczenie grzechów
i zapraszać, by weszli do tej wielkiej rodziny, w której Bóg jest Ojcem.
Abyśmy tę misję mogli wypełnić, Jezus ofiaruje nam
swoje życiodajne tchnienie - Ducha Parakleta.
Dar ten przywołuje na myśl stworzenie człowieka:
„Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia…”.
Zmartwychwstały Jezus czyni nas nowym stworzeniem.
W Duchu Świętym możemy wołać do Boga „Abba! -Ojcze!”
i rzeczywiście doświadczać, że jesteśmy Jego dziećmi.
Możemy zakosztować pokoju, który daje Jezus:
pokoju z Bogiem, którego przyjmujemy jako kochającego Ojca,
pokoju z innymi ludźmi, których przyjmujemy jako braci i siostry,
pokoju z sobą samym i całym stworzeniem.

za: https://www.niedziela.pl/artykul/105992/nd/Duch-Swiety---tchnienie-Zmartwychwstalego

c.d. w zakładce "Aktualności

UWAGA!

>> Nabożeństwa majowe w kościele są odprawiane codziennie. W dni powszednie po Mszy Św. popołudniowej, a w niedziele po sumie.

>> W niedzielę po sumie i nabożeństwie będzie spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych.

>> W kolejne soboty o g.17:00, aż do odwołania, będą Msze Św. zbiorowe za zmarłych.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na V Niedzielę Wielkanocy

-> "Głosili słowo..."
-> "...ujrzałem niebo nowe i ziemię nową...
"
-> "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem..."

Któż by nie chciał odmiany, zwłaszcza na lepsze? Ale każdą zmianę najlepiej zaczynać od siebie. Przyjąć Słowo i nim żyć. Przyjąć Chrystusa. Żyć miłością naśladując Zbawiciela. Tylko tak wszystko będzie odnowione. 

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza Ojca Świętego
Franciszka
z 15 maja b.r.
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
V Niedziela Wielkanocy
19 maja A.D. 2019 
INTENCJE MSZALNE
V Tydzień Wielkanocy
(20 - 26 maja A.D. 2019)
Msza Św. zbiorowa
(25 maja)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 127
W tym miesiącu: 3708
Wszystkich: 5338