W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

ROK PAŃSKI 2018

WIELKI POST
W MOCY DUCHA...

z encykliki o Duchu Świętym "Dominum et vivificantem"
św. Jana Pawła II

39. Duch, który przenika głębokości Boże, został nazwany przez Jezusa
w mowie pożegnalnej w Wieczerniku Parakletem.
Jest On bowiem „wzywany” od początku, ażeby „przekonywał świat o grzechu”.
Jest do tego definitywnie wezwany Krzyżem Chrystusa.
Przekonywać o grzechu, to znaczy: wykazywać zło, jakie się w nim zawiera.
... Zła grzechu nie sposób dosięgnąć w całej jego bolesnej rzeczywistości,
nie „przenikając głębokości Bożych”.
Od początku ponura tajemnica grzechu zaistniała w świecie
na gruncie odniesienia stworzonej wolności do Stwórcy.
Zaistniała jako akt woli stworzenia, człowieka, przeciwny woli Boga...
Co więcej, zaistniała wbrew prawdzie, na gruncie kłamstwa,
definitywnie już „osądzonego”, które to kłamstwo postawiło w stan oskarżenia,
w stan permanentnego podejrzenia, samą stwórczą i zbawczą Miłość.
Człowiek poszedł za „ojcem kłamstwa” przeciw, Ojcu Życia i Duchowi Prawdy.

Czyż więc „przekonywać o grzechu”
nie musi równocześnie znaczyć: objawiać cierpienie?

Objawiać ból, niepojęty i niewyrażalny, ... w samym niejako sercu nieogarnionej Trójcy?
... w „głębokościach Bożych” jest miłość ojcowska ...
... Ostatecznie ów niezgłębiony i niewypowiedziany „ból” Ojca,
zrodzi nade wszystko całą przedziwną ekonomię miłości odkupieńczej
w Jezusie Chrystusie, ażeby ... Miłość mogła się okazać potężniejsza
od grzechu w dziejach człowieka....

Duch Święty, który wedle słów Chrystusowych „przekonywa o grzechu”,
jest Miłością Ojca i Syna, ...
W ... Bogu Duch-Miłość przetwarza sprawę grzechu ludzkiego
w nowe obdarowanie zbawczą miłością.
Z Niego, w jedności Ojca i Syna, rodzi się owa zbawcza ekonomia,
która napełnia dzieje człowieka darami Odkupienia.
... Duch Święty wejdzie w cierpienie ludzkie i kosmiczne
z nowym obdarowaniem Miłości, która odkupi świat.
... Tak więc ze strony Ducha Świętego „przekonywać o grzechu”,
to znaczy zarazem objawiać wobec stworzeń „poddanych zepsuciu”,
a nade wszystko w głębi ludzkich sumień, jak ten właśnie grzech
zostaje przezwyciężony w ofierze Baranka Bożego,
który stał się „aż do śmierci” posłusznym Sługą,
który naprawiając nieposłuszeństwo człowieka,
dokonuje odkupienia świata. W ten sposób Duch Prawdy,
Pocieszyciel, „przekonywa o grzechu”.

UWAGA!

>> Zapraszamy na wspólne modlitwy w kościele: w środę o g.16:30 nowenna do MB Nieustającej Pomocy, w piątek o g.16:30 Droga Krzyżowa, w niedziele o g.15:00 Gorzkie Żale.

>> Można nabyć świece „Caritas” – małe paschaliki. Ich zakup za 5 zł będzie wyrazem wielkopostnej jałmużny.

>> Serdeczne Bóg zapłać za już złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy zaangażowanym w tę zbiórkę. Prosimy aby pozostałe jeszcze ofiary zebrać.

>> 25 kwietnia - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy Św. Uroczysta procesja z palmami będzie o g.11:30 spod krzyża na parkingu. Tam będzie rozpoczęcie Liturgii.

>> Od jutra do Niedzieli Palmowej można zgłaszać chorych, chcących skorzystać ze spowiedzi i przyjąć Komunię Św. przed świętami. Będziemy ich odwiedzać w Wielki Poniedziałek (26 marca).

>> Uwaga! W Wielkim Poście kancelaria parafialna, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych może być nieczynna z powodu spowiedzi rekolekcyjnych w dekanacie.

ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO ...................... na V Niedzielę Wielkiego Postu

-> "Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem judzkim nowe przymierze... odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę wspominał."
-> "... stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.
"
-> "Ten kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swoje życie na tym świecie, zachowa je na życie wieczne."

Wielki Post to szczególny czas łaski. Na tyle różnych sposobów możemy się na nią otworzyć. Pytanie tylko: co jest dla nas cenniejsze? Na co przeznaczamy czas? Czy priorytetem są nasze ziemskie interesy, czy zbawienie duszy?

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
z dn. 14 marca A.D. 2018
i Orędzie na Wielki Post
Ojca Świętego Franciszka
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
V Niedziela Wielkiego Postu
18 marca A.D. 2018 
INTENCJE MSZALNE
V Tydzień Wielkiego Postu
(19 - 25 marca A.D. 2018)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 82
W tym miesiącu: 3169
Wszystkich: 4252