W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

W zakrystii:

1 wersja

 • Preparatio - przygotowanie się albo Praeparatio ad Missam - przygotowanie do Mszy św.
  Impositio incensi - nasypanie kadzidła
 • Reverentia celebranti (eminentissimo, episcopoi, illustrissimo) - pokłon celebransowi (kardynałowi, biskupowi, prałatowi)
 • Procedamus - wyruszenie procesji

2 wersja

 • (coetus), Ad ordinem - (usługujący), Do porządku
   albo
 • Silentium - Cisza
 • Adiutorum nostrum in nomine Domini - Wspomożenie nasze w imieniu Pana
 • Qui fecit coelum et terram - Który stworzył niebo i ziemię
 • (Im)positio incensi - nasypanie kadzidła
 • Introitus solemnis - wejście uroczyste
 • Introitus simplex - wejście zwykłe
 • Procedamus ad altare - idziemy do ołtarza

Procesja wejścia:

 • Cito - szybko
 • Lente - wolno
   albo
 • Citius - szybciej
 • Lentius - wolniej
 • Adoratio Sanctissimi - przyklęknięcie przed Tabernakulum z Najświętszym Sakramentem
   albo
 • Genu flexio - przyklęknięcie na jedno (prawe) kolano
 • Adoratio altaris - pokłon ołtarzowi
   albo
 • Inclinatio profunda - głęboki pokłon
 • Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza
 • Ad presidiam - (idziemy) do miejsca przewodniczenia
 • Inclinatio capitis - skłon głowy
 • Procedamus ad sedilia - idziemy do siedzeń
 • Procedamus ad sedem - idziemy do krzesła
 • Procedamus ad sacristiam - idziemy do zakrystii
 • Sistemus - zatrzymujemy się
   albo
 • Sistant - zatrzymanie się
 • Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza
 • Genua flectant - klękamy (na dwa kolana)

Okadzenia:

 • Turificatio - okadzenie
 • Turificatio altaris - okadzenie ołtarza
 • Turificatio celebrantis - okadzenie celebransa
 • Turificatio Evangelii - okadzenie Ewangeliarza
 • Turificatio populi - okadzenie ludu
 • Turificatio crucifixi - okadzenie krzyża
 • Turificatio oblatorum - okadzenie darów
 • Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej

Komendy w prezbiterium i inne komendy:

 • Sedant - proszę siadać
 • Surgant - proszę wstać
 • Ascendant - wchodzimy (w górę; np. po schodach)
 • Descendant - schodzimy (w dół)
 • Vertant - proszę się obrócić
 • Vertamus - obracamy się
 • In sinistra - na lewo
 • In dextra - na prawo
 • Inclinatio capitis - skłon głowy
 • Inclinatio profunda - pokłon głęboki
 • Inclinatio imagini - pokłon obrazowi
 • Inclinatio Crucis - pokłon Krzyżowi
 • Reverentia celebranti - pokłon celebransowi
 • Non-dum - jeszcze nie
 • Procedamus coram altare - idziemy przed ołtarz


Szczególne obrzędy liturgiczne:

 • Prostratio - leżenie krzyżem
 • Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej
 • Ad cereum paschalem - do świecy paschalnej
 • Lavabo - obmycie przy ołtarzu
 • Lustratio - obmycie po Komunii św.
 • Lotio manum - obmycie w zakrystii
 • Sacramentum Sanctissimum - Najświętszy Sakrament
 • Repositio - schowanie Najświętszego Sakramentu
 • Ostensorium - monstrancja
 • Aqua benedicta - woda święcona
 • Ad aspersionem - do pokropienia
LITURGIA
CZYTELNIA
Bulla
Ojca Świętego
ogłaszająca Rok Święty 2025
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
Zesłanie Ducha Świętego
19 maja A.D. 2024
INTENCJE MSZALNE
VII Tydzień Zwykły
(20 - 26 maja  A.D.2024)
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 510
W tym miesiącu: 9125
Wszystkich: 12367