W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

 ROK PAŃSKI 2020

c.d WARTOŚĆ I CEL MSZY

Drugim, nie mniej istotnym celem Mszy jest dziękczynienie
winne Bogu za wszelkie dobrodziejstwa i łaski otrzymane darmo od Niego.
Jeżeli wdzięczność okazują nawet bezrozumne zwierzęta swym opiekunom,
to o ileż bardziej względem Najwyższego Dobroczyńcy
nie miało by się to stać udziałem istot obdarzonych wolą i rozumem.
Mamy za co dziękować: za dzieło stworzenia,
zesłanie na ziemię jedynego Syna-Odkupiciela,
ustanowienie Mszy oraz wszelkie dary doczesne i duchowe.
Bóg jako Stwórca, który wszystko utrzymuje przy życiu,
ma względem ludzi najwyższe i absolutne prawo,
tak w życiu prywatnym, jak publicznym.
Kimkolwiek jesteśmy i cokolwiek posiadamy, zawsze musimy pamiętać,
że wszystko otrzymaliśmy dzięki Bożej hojności.
Dlatego ze strony człowieka należy się Bogu, najwyższa wdzięczność.
Z powodu naszej niedoskonałości, nigdy nie bylibyśmy w stanie
należycie wypłacić się z długu wdzięczności, za najmniejsze nawet,
przez Boga okazane nam dobrodziejstwo.
Dopiero Eucharystia wypełnia ów obowiązek.

Trzecim celem głównym Mszy jest przebłaganie Boga za liczne winy
własne oraz całego świata, np. za szerzącą się obecnie falę zepsucia moralnego,
wraz z prośbą o uchylenie kar przez nie zasłużonych.
Staramy się przebłagać Sędziego, który karze zawsze słusznie i sprawiedliwie.
Nieustanna Ofiara Nowego Przymierza
ma charakter przebłagalny i oczyszczający.
Prośby zanoszone do Boga o darowanie win
żywym i umarłym to cel bezpośredni Mszy św.
Dla nas, ludzi upadających w swoich słabościach,
codziennie obrażających Boga grzechami,
za które nie jesteśmy w stanie nigdy dostatecznie odpokutować,
moc przebłagalna Ofiary ma przeogromne znaczenie.
Ofiarujący się mistycznie w Mszy Jezus wstawia się za nami u Ojca,
okazując Jemu rany na swoim ciele chwalebnym jako cenę naszego odkupienia,
upraszając Go o uśmierzenie słusznego gniewu
i przebaczenie za nasze godne kary występki.
Żadna krew cielców ani kozłów, żaden z ludzi,
nikt oprócz Chrystusa-Baranka nie może sprostać
sprawiedliwości Boga wszechmocnego.
„Jedynie bowiem mocą zasług i śmierci Chrystusa
mogą ludzie całkowicie zadośćuczynić wymaganiom Bożej sprawiedliwości
oraz wyprosić pełnię przebaczenia Pańskiego.
Tę moc przebłagania i uproszenia pozostawił Chrystus
całkowicie w Eucharystii, która nie jest tylko prostą i pustą
pamiątką Jego śmierci, lecz prawdziwym 
i cudownym Jej powtórzeniem, chociaż w sposób bezkrwawy i mistyczny” (Leon XIII).

za: https://sanctus.pl/index.php?grupa=116&podgrupa=139&doc=85


 

WYDARZENIA

WE WREŚNIU

Intencja modlitw:
Aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

> 1 września (wtorek) - rozpoczęcie roku szkolnego.
> 3, 4 i 4 września (czwartek, piątek i sobota) - pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
> 6 września (niedziela) - XXIII Niedziela Zwykła; dziękczynienie za plony - parafialne dożynki.
> 8 września (wtorek) - Święto Narodzenia NMP (MB Siewnej); poświęcenie ziarna do siewu.
> 13 września (niedziela) - XXIV Niedziela Zwykła; uroczystość I Komunii Świętej.
> 14 września (poniedziałek) - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
18 września (piątek) - Święto św. Stanisława Kostki, Zakonnika i Patrona Polski.
> 19 września (sobota) - Uroczystość Rocznicy Poświęcenia kościoła parafialnego.
> 21 września (poniedziałek) - Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
> 25/26 września (piątek/sobota) - doba eucharystyczna; 24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.

> 29 września (wtorek) - Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

W PAŹDZIERNIKU

Intencja modlitw:
Aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

Nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o g.16:30, a w niedziele po sumie.

> 1, 2 i 3 października (czwartek, piątek, sobota) - pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
> 11 października (niedziela) - XXVIII Niedziela Zwykła; XX Dzień Papieski.

> 14 października (środa) - dzień Edukacji Narodowej; modlimy się za nauczycieli i wychowawców.
> 18 października (niedziela) - XXIX Niedziela Zwykła; Światowy Dzień Misyjny rozpoczyna Tydzień Misyjny.
> 28 października (środa) - Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; rocznica ustanowienia diecezji częstochowskiej (w 1925 r.).
> 29 października (czwartek) - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej.

 


  CHRZTY - ŚLUBY - POGRZEBY

Do życia wiecznego narodzili się:

           Aleksander Urbanek z Grabowej (20 września)
           Wiktoria Jędryszczak z Dzietrznik (20 września)
           Jakub Gaik z Kałuż (20 września)
       
     

     
     
                  w tym roku 8 chrztów      

...polecamy was miłosierdziu i łaskawości Boga, Ojca Wszechmogącego, Jego Jedynego Syna i Ducha Świętego. Nech Bóg strzeże waszego życia, abyście postępując w świetle wiary, doszli do obiecanego szczęścia wiecznego...


 

Węzłem małżeńskim połączyli się:

    Tomasz Słobodzian i Małgorzata Jarząb (5 września)
    Mateusz Młynarczyk i Monika Ignasiak (19 września)
    Karol Krakowiak i Iwona Sobera (19 września)  

    
    

     

          w tym roku 7 ślubów

Spraw, Boże, aby ci nowożeńcy nieustannie wzrastali w miłości ku Tobie i świadczyli miłość wszystkim, którzy ich otaczają.
Niech po długim i pełnym zasług życiu na ziemi, razem ze swoimi dziećmi dojdą do radości życia wiecznego...

 

 

Przeszli do wieczności:

    
      Kazimierz Pietras z Grabowej (zm. 17 września)
    

   

    

       w tym roku 20 zgonów      

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego
z 23 września A.D.2020
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
XXVI Niedziela Zwykła)
27 września A.D. 2020
INTENCJE MSZALNE
XXVI Tydzień Zwykły
(28.IX. - 4.X. A.D. 2020)
Msza Św. zbiorowa
3 października       
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 248
W tym miesiącu: 5682
Wszystkich: 6224