W KOŚCIELE NA ŻYWO
Kliknij i zobacz widok z kamery na żywo.
SZYBKI KONTAKT

TELEFONY:

proboszcz: 43 886 56 17

wikariusz: 43 886 56 16

E-MAIL:

proboszcz@parafiadzietrzniki.pl
wikariusz@parafiadzietrzniki.pl

Informacje

Zdjęcia umieszczone na stronie głównej, pochodzą z autorskiej strony Tomasza Gajka
i są tu publikowane za jego zgodą.
Autorzy innych zdjęć:
Jolanta Pęcherz, Waldemar Raducki, Paweł Miarka.

Nie każdy może być rodzicem chrzestnym. Aby pełnić tę godność w innej parafii niż własna, konieczne jest zaświadczenie od duszpasterza z własnej parafii. Zaświadczenie to stanowi potwierdzenie, że dana osoba może być dopuszczona do roli rodzica chrzestnego.

Kandydat lub kandydatka musi się wykazywać znajomością treści wiary i moralności chrześcijańskiej. Konieczna jest więc znajomość tzw. Małego Katechizmu.

Kryteria wymagań dla kandydatów na chrzestnych wynikające z przepisów prawa kościelnego to:
     >>bycie wyznaczonym przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców i posiadanie wymaganych do tego kwalifikacji oraz intencji pełnienia tego zadania; w uzasadnionych przypadkach chrzestnego może wyznaczyć proboszcz
     >>ukończone szesnaście lat, chyba że własny proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
     >>bycie katolikiem, bierzmowanym i po przyjęciu sakramentu Najświętszej Eucharystii
     >>prowadzenie życia zgodnego z wiarą i odpowiadającego funkcji, jaką ma się pełnić
     >>wolność od jakiejkolwiek kary kościelnej
     >>chrzestnym nie może być któreś z rodziców przyjmującego chrzest

Do godności rodzica chrzestnego nie mogą być dopuszczane osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.

LITURGIA
CZYTELNIA
Katecheza
Ojca Świętego
z 24 czerwca A.D.2020
MSZE ŚW. i NABOŻEŃSTWA
OGŁOSZENIA
XIII Niedziela Zwykła)
28 czerwca A.D. 2020
INTENCJE MSZALNE
XIII Tydzień Zwykły
(29.VI. - 5.VII. A.D. 2020)
Msza Św. zbiorowa
(4 lipca)       
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Prace w parafii...
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 180
W tym miesiącu: 452
Wszystkich: 5890